Terapia jaziev patrí v dermatológii k tým najobtiažnejším. Mnoho pacientov má predstavu, že dokážeme jazvu úplne odstrániť a neradi sa zmierujú s faktom, že sme schopní docieliť len určité korekcie /cca 30-80% zlepšenie v závislosti od charakteru jazvy a počtu ošetrení/.

Terapeutický postup sa značne odlišuje od typu jazvy. Ošetreniu vždy predchádza dermatologické vyšetrenie, kde sa rozhodne o najvhodnejšom spôsobe korekcie.

Rozlišujeme 2 vel'ké skupiny jaziev - jazvy vkleslé (atrofické) a vystúple (hypertrofické, keloidné).

Na korekciu vkleslých (atrofických) jaziev používame laserový resurfacing C02 frakčným laserom. Ošetrenie je vhodné zopakovať cca 2 - 3 x (pri vel'mi hlbokých jazvách aj viac) v cca 6 týždnových intervaloch.

Ku korekcii vystúplych (keloidných, hypetrofických) jaziev používame kombináciu laserového ošetrenia prístrojom Lumenis one (560nm) a intralezionálnou aplikáciou depotného betametasoni dipropionas (diprophos inj.). Ošetrenie je nutné zopakovat' 3 - 5 x v 3 týždňových intervaloch.

Uvedený typ zákroku je realizovaný na pracovisku v Trenčíne - ul. Palackého 85/5 a aj v pobočke v Partizánskom - ul. R. Jašíka 504, Dubnici nad Váhom - ul. Pod Kaštieľom 638/29

 

Cenník

LASEROVÁ KOREKCIA JAZIEV - LOKALIZOVANE
CO2 laserové prebrúsenie (resurfacing) -  podla rozsahu 20-50 €
Hypertrofická, keloidná jazva - Injekčný roztok Diprophos inj. (do 1,0 ml) 30-60 €

 

LASEROVÁ KOREKCIA JAZIEV - plošne (každé ďalšie ošetrenie zrealizované do 3 mesiacov od predošlého zákroku zľava 10%)
Brada 75 €
Čelo 100 €
Čelo + Spánková oblasť 125 €
Dekolt 150 €
Krk 150 €
Líca (jedna strana) 75 €
Líca (obojstranne) 125 €
Líca (obojstranne) + Brada 150 €
Líca (obojstranne) + Čelo 175 €
Líca (obojstranne) + Spánková oblasť 150 €
Nos 75 €
Nos + Blízke okolie 100 €
Tvár 200 €