CM slim Contour Master je najnovšou generáciou neinvazívneho riešenia pre body contouring (s intenzitou až 7 Tesla), u ktorého je klinicky preukázané, že zvyšuje množstvo svalovej hmoty a súčasne znižuje množstvo podkožného a viscerálneho tuku.

Prístroj je certifikovaný ako zdravotnícky prostriedok. Metóda je tiež FDA certifikovaná.

Aplikácia vychádza z princípu HI-EMT (High Intensity Electromagnetic Muscle Training) - vysoko intenzívny elektromagnetický svalový tréning.

Ošetrenie je určené pre oblasť brucha, zadok, stehná, lýtka, biceps, triceps.

Jedno ošetrenie (30 minútové) CM slim sa vyrovná 36.000 sklapovačkám alebo drepom (36.000 kontrakcií behom jediného ošetrenia).

Viac o tomto ošetrení sa dozviete tu.