Celotelové vyšetrenie digitálnym dermatoskopom predstavuje najdokonalejšie vyšetrenie znamienok, aké je v súčasnej dobe možné.

Výhody vyšetrenia

 • Najdokonalejšia technológia pre včasnú diagnostiku malígneho melanómu
 • Najdokonalejšia technológia pre preventívny monitoring kože, nakoľko sleduje zmeny v čase
 • Systém zaznamenáva a analyzuje kožný povrch automaticky = automatizované nasnímanie celého kožného povrchu v presne predpísaných pozíciách s následnou softvérovou analýzou zachytených znamienok
 • Vybavený najmodernejšou digitálnou kamerou pre videodermatoskopiu Medicam 1000 s CrystalView technológiou s vysokým rozlíšením
 • Nasnímanie kvalitných prehľadových snímok tela
 • Detailné snímky jednotlivých znamienok so zväčšením až 140-násobne
 • Najmodernejší diagnostický softvér k vyhodnoteniu skóre rizika malignity v zachytených znamienkach, ktorý je neustále inovovaný materskou firmou v Nemecku
 • Automatická archivácia fotodokumentácie systémom
 • Automatické vyhodnotenie a vizualizácia rozdielov zachytených pri kontrolných návštevách
 • Vyšetrenie a celkové vyhodnotenie nálezu pod kontrolou skúseného dermatológa
 • Dermatop s.r.o. – najdlhšia skúsenosť s digitálnou dermatoskopiou systémom FotoFinder®