Digitálny dermatoskop predstavuje najdokonalejšie vyšetrenie znamienok, aké je v súčasnej dobe možné.

Prístroj obsahuje kameru ktorou sa znamienko nasníma do hĺbky.

Niekol'konásobne sa jeho obraz zväčší.

Potom nasleduje jeho analýza špeciálnym softvérom (Mole Analyzer), kde sa stanoví jeho charakter a rozhodne sa o jeho ďalšom osude (či je znamienko neškodné alebo je nutné ho odstrániť).

Všetky takto nasnímané, vyhodnotené znamienka sú automaticky archivované a pri ďalšej návšteve (väčšinou o pol roka až rok) sa porovná ich obraz (zistia sa zmeny, aké nastali na znamienku počas uvednej doby).