ELLISYS Plus je najnovšia generácia mikoihličkovej rádiofrekvencie. Táto generácia ponúka oproti predchádzajúcim kompaktné prevedenie a zvýšenie účinnej RF energie aplikovanej do poľa izolovaných alebo neizolovaných mikroskopicky tenkých zlatých ihličiek. Každý impulz RF terapie je doplnený červenou a modrou LED terapií k stimulácii a dezinfekcii tkaniva.

Aplikačná koncovka izolovaných ihličiek je usporiadaná do matrice 5 x 5 = 25 ihličiek. Izolované ihličky sa používajú predovšetkým pre aplikáciu, kde chceme energiu sústrediť do hlbokých vrstiev daných nastavenou hĺbkou vpichu (napr. 3D protokol, lifting, vrásky, linky, rozšírené póry).

Aplikační koncovka neizolovaných ihličiek je usporiadaná do matrice 7 x 7 = 49 ihličiek nebo 7 x 2 = 14 ihličiek. Neizolované ihličky sa používajú predovšetkým pre aplikáciu keď chceme energiu aplikovať do všetkých kožných vrstiev pozdĺž daného vpichu (napr. depigmentácia, jazvy, akné).

25pin 49pin

Hĺbka prieniku mikroihličiek oboch typov je presne nastaviteľná v rozsahu 0,5-3,5 mm s presnosťou 0,1 mm. Výmena koncoviek je jednoduchá a rýchla.

pouzitie ellisys plus

ELLISYS Plus má veľkú škálu nastavení, užívateľ môže voliť ako výkon (škála 1-10), tak aj dĺžku pulzu (rozsah 100-900ms), hĺbku prieniku ihličiek (0,5-3,5mm po 0,1mm), opakovací nebo jednorázový režim vpichu.

ELLISYS Plus má tzv. Smart protokol – preddefinované parametre pro jednotlivé lokality ošetrení.

parametre ellisys

letak ellisys plus

letak2 ellisys plus

izolované neizolované ihličky