Digitálna dermatoskopia

   Melanóm (rakovina kože) je jedným z najzhubnejšich nádorov vôbec. Nádor môže vzniknúť na klinicky normálnej koži, ale častejšie z už existujúceho materského znamienka.

   Nebezpečenstvo výskytu melanómu sa zväčšuje, ak patríte do jednej alebo niekolkých nasledujúcich kategórii:

  • svetlá farba kože, vlasov a očí
  • vysoké množstvo materských znamienok alebo pigmentových škvrn
  • predchádzajúci výskyt melanómu u Vás alebo v rodine
  • opakované a silné spálenie kože (predovšetkým pred 15. rokom života)
  • opakovaná expozícia soláriam

   Včasná diagnostika je základom na vyliečenie! Kožní lekári dodnes používajú na orientačné vyšetrenie pigmentových škvŕn (znamienok) tzv. pravidlo ABCD.

 

   Znamienko môže byť melanómom ak je:

  1. asymetrické
  2. ohraničenie je nepravidelné
  3. zafarbenie nie je rovnomerné
  4. priemer znamienka je väčší než 6 mm

   Toto pravidlo zadefinovali kožní lekári z New York University School of Medicine. Nedávno pridali k písmenám ABCD ďalšie, E - evolving, vývoj. Urobili tak na základe mnohých vedeckých štúdií, ktoré potvrdili, že mnoho kožných nádorov po čase mení velkosť, farbu a tvar a podobne sa vyvíjajú aj ďalšie sprievodné príznaky, ako sú krvácanie, svrbenie.

 

 

   Asi najpol'ahlivejšou metódou ako vzniku melanómu predchádzať je nechať si znamienka (minimálne v ročných intervaloch) skontrolovať kožným lekárom.

  V bežných kožných ambulanciach je k dispozícii ručný dermatoskop, ktorý však neumožňuje archiváciu znamienok a teda nemožno hodnotiť vývoj znamienka.

   Digitálny dermatoskop je v súčastnosti najdokonalejšou metódou v hodnotení materských znamienok. Jedná sa o jedinečnú vyšetrovaciu metódu, ktorá odhalí už najvčasnejšie štádia melanómu.

   Počítač znamienko nasníma digitálnou kamerou so 70 násobným zväčšením a následne ho špeciálnym počítačovým programom analyzuje (Mole Analyzer), čím rozhodne o jeho ďalšom osude. Lekár poskytne jednoznačnú odpoved' o tom, či znamienko treba chirurgicky odstránit', alebo či je neškodné a teda je možné ho na koži ďalej ponechať.

   Ďalšou prednost'ou digitálneho dermatoskopu je možnost' archivácie nasnímaného obrazu znamienka v počítači. Pri nasledujúcej kontrole (spravidla o 6 - 12 mesiacov) počítač automaticky porovná jednotlivé obrazy znamienok s odstupom času a upozorní na prípadné zmeny.

 

Uvedený typ vyšetrenia je realizovaný na pracovisku v Trenčíne - ul. Palackého 85/5 a aj v pobočke v Partizánskom - ul.R.Jašíka 504, Dubnici nad Váhom - ul. Pod Kaštieľom 638/29

 

Cenník

Celotelové vyšetrenie digitálnym dermatoskopom ...........    30 eur