Pozitívny účinok slnečného žiarenia na niektoré kožné ochorenia je známy už od staroveku. Od toho sa odvíja aj súčasná thalassoterapia - prímorská liečba.

Balneofototerapia, fototerapia a fotochémoterapia sú fyzikálne metódy liečby využívajúce umelé celotelové alebo lokálne zdroje UV žiarenia s rôznou vlnovou dĺžkou a patria k najvýznamnejším, najúčinnejším a relatívne bezpečným štandardným spôsobom liečby psoriázy.

 

UVB fototerapia 311 nm (úzkopásmová, monochromatická)

Predstavuje v súčasnosti najmodernejší trend vo fototerapii psoriázy a vitiliga .

Nežiadúce účinky klasického UVB spektra, ako je navodenie erytému sú podstatné redukované čo umožňuje zvýšit' dávku UVB 311 nm až 10 násobne.

Liečba je kontraindikovaná pri výskyte kožných nádorov, ochoreniach kože provokovaných slnkom tzv. fotodermatózach, fotosenzitívnej psoriáze (zriedkavý typ zhoršovaní slnkom), užívaní liekov s fotosenzibilizujúcim účinkom. Nevhodná je u ľudí trpiacich klaustrofóbiou, závažným kardiovaskulárnym ochorením (prehriatie, dlhé státie v kabíne). Nevyhnutná je ochrana zraku a niektorých častí tela počas ožarovania (napr. genitálu).

Fotoliečba sa aplikuje formou celotelových alebo lokálnych žiaričov, hrebeňov či laserom. UVB fototerapia sa používa v monoterapii alebo v kombinácii s dechtami, analógmi vitamínu D3, celkovými alebo lokálnymi retinoidmi a UVA.

Počet zákrokov:

  • Psoriáza 20 ošetrení
  • Vitiligo 30 ošetrení

Ošetrenie je plne preplácané všetkými zdravotnými poisťovňami.

Zákrok je realizovaný v kožnej ambulancii Partizánskom.