Pri testoch sa pacientovi do kože v oblasti predlaktia vpichne podozrivý alergén.

Potravinové alergény na prick testy vyberajú na základe informácií získaných od pacienta. V základnej sade sú obsiahnuté mlieko, orechy, vajcia, citrusy.

Pred testami pacient vysadí protialergickú liečbu, pretože by mohla skreslit' výsledky.

Lekár, ktorý testy vykonáva, musí byt' informovaný o všetkých liekoch, ktoré pacient užíva.