Naše centrum je vysoko špecializované pracovisko zaoberajúce sa vyšetrením pigmentových znamienok. Znamienka vyšetrujeme dermatoskopom , v prípade potreby aj digitálnym dermatoskopom (počítačové vyšetrenie s archiváciou). 

   V prípade potreby sú priamo v našom centre znamienka aj odstraňované a to buď laserom alebo dermatochirurgicky (spôsob odstránenie vždy určuje vyšetrujúci dermatológ -priamo v našom centre !).

   Chirurgické odstránenie znamienok (dermatochirurgia) tiež priamo vykonávame v našom centre. Odstránenie je ambulantné, prebieha len v lokálnej anestezii (miestne injekčné znecitlivenie - podobne ako u zubára). Z dôvodu , čo najlepšieho kozmetického efektu je rez vždy lokalizovaný v líniach štiepiteľnosti kože. Na šitie využívame len vysokokvalitné šicie materiály, s cieľom čo najmenej viditeľnej jazvy. Po zákroku je ošetrené miesto fixované špecialnymi stripmi - Steri strip (s cieľom čo najmenšej prípadnej dehiscencie - roztiahnutia jazvy).  Stehy sa zvyčajne vyberajú o 7-14 dní od chirurgického zákroku.

   V našom centre si môžte byť istý, že znamienko nielen správne medicínsky odstránime, ale urobíme aj maximum , pre čo najlepší estetický výsledok následnej jazvy.

   Každé chirurgicky odstránené pigmentové znamienko je odosielané na histologické vyšetrenie.

   Uvedené typy zákrokov sú realizované na pracovisku v Trenčíne - ul. Palackého 85/5 a aj v pobočke v Partizánskom - ul. R.Jašíka 504, Dubnici nad Váhom - ul. Pod Kaštieľom 638/29

 

Cenník

CHIRURGICKÉ ODSTRÁNENIE ZNAMIENOK
Tvár, krk,  trup, končatiny (cena závisí od komplikovanosti zákroku)

40 - 100 €