Korekcia nosa (rhinoplastika) je korekcia esteticky nevyhovujúceho vzhľadu nosa.

Operácie nosa sú bežnou estetickou operáciou. Nos sa tvaruje na základe individuálnych požiadaviek a dispozícií tak, aby sa dosiahol prirodzený efekt v súlade celkovým výzorom tváre. Keďže nos je dominantným prvkom tváre, už malá zmena v jeho vzhl'ade alebo velkosti robí pomerne výraznú zmenu celej tváre.

Väčšina zákrokov spočíva v odstránení hrbolčeka, zmenšení dlžky alebo hrúbky, korekcii vychýlenia, vyrovnaní preliačenia, zúžení širokej nosnej špičky.

 

Čo do rozsahu sa delí na:

  1. jednoduchú korektívnu operácia nosa - operácia mäkkých častí a špičky nosa
  2. komplikovanú korektívnu operáciu nosa - operácia mäkkých častí a špičky, vrátane kostených častí nosa alebo nosovej priehradky

Rhinoplastika je realizovatel'ná kedykoľvek po ukončení fyzického rastu nosa, čo v praxi znamená, že operácia sa robí až po puberte. Jedinou výnimkou sú mladší pacienti s vážnymi poruchami ako vychýleným septom, alebo sinusitídou, ked' operatívna korekcia nosa môže tiež vylepšiť dýchanie nosom.

Operácia trvá spravidla podľa rozsahu od jednej do jeden a pol hodiny. Zákrok je robený v lokálnej alebo celkovej anestézii podľa rozsahu.

Všetky chirurgické zásahy sú vykonávané vo vnútri nosa. V niektorých špecifických prípadoch je treba použiť otvorenú techniku /napr pri korekcii špičky/. Pri korekcii kostených častí sa po operácii dáva jednoduchá malá dlaha na spevnenie a ochranu nosa.

Asi 7 až 10 dní pred plánovaným operačným výkonom by pacient nemal užívať lieky ovplyvňujúce krvnú zrážanlivosť. Pacient by mal byť zdravý. V prípade akútneho ochorenia (napríklad chrípka alebo angína) asi 10 až 14 dní pred plánovanou operáciou, je vhodné výkon odložiť.

 

Po operácii nosa

Po zákroku sa môžu vyskytnúť mierne pocity bolesti, ktoré sa dajú jednoducho eliminovať podávaním ľahkých analgetík. Dlažka na nose sa odporúča nechať približne 10 dní.

Počas prvých 24 až 48 hodín po operácii dochádza k opuchu, tvorbe modrín okolo očí a eventuálne aj k začervenaniu spojiviek a bielka očí. Z nosných dierok môže vytiecť menšie množstvo krvi, ale krvácanie postupne ustupuje.

Aktuálne po operatívnom zákroku sú pacientovi podávané lieky proti opúchaniu v kombinácii s l'adovými obkladmi. Opuch trvá približne 10 až 14 dní.

Doporučujeme zostať ležať v posteli s hlavou vo zvýšenej polohe (aspoň dva vankúše) a spávať na chrbte. Prvých 24 hodín doporučujeme požívať iba tekutiny, potom prechádzať postupne cez kašovitú na normálnu stravu. Nos sa nesmie vysmrkať cez nosné dierky, ktoré je možné čistiť až po vybratí tamponády, spravidla po 24 hodinách.

Stehy sa vyberajú po 8 dňoch po odstránení náplasti alebo dlažky. Stopy po zákroku postupne
zmiznú a konečný efekt sa dosahuje po niekoľkých mesiacoch - v závislosti na rozsahu a náročnosti operatívneho zákroku.

Tvár je možné zľahka umyť a natrieť bežným krémom. Vlasy si možno umyť šampónom za súčasného záklonu hlavy - nie v predklone. Počas celého pooperačného obdobia sa vystríhajte akéhokoľvek úderu do operovaného nosa.

Z rizík, ktoré prichádzajú do úvahy sa zriedkavo vyskytujú mierne nepravidelnosti kontúr nosa, ktoré sa spravidla časom upravia, prípadne sa následne operatívne skorigujú. Výsledok operácie býva veľmi dobrý a nos nadobúda prirodzený, želateľný vzhľad, bez akýchkoľvek stôp po uskutočnenom operatívnom zákroku.

Uvedený typ zákroku je realizovaný len na pracovisku v Trenčíne - ul. Palackého 85/5

 

Cenník

RHINOPLASTIKA
1 zákrok 50,0 - 100 €