Pokles kože horných i spodných očných viečok je prirodzený jav v priebehu starnutia človeka, no môže byť výrazne urýchlený aj genetickými predispozíciami.

Vekové rozhranie kandidátov na túto operáciu je preto pomerne široké - približne okolo 45 rokov (minimálne však 25 rokov, horná veková hranica nie je obmedzená). Pre lekára je ťažké určit' najvhodnejší čas na operáciu - predovšetkým závisí od Vášho pohľadu.

Jedná sa o veľmi frekventovaný typ operácie u žien ale často aj u mužov.

Výkon sa robí ambulantne, v miestnom znecitlivení a trvá približne 1 hodinu.

Odstraňuje sa prebytočná koža viečok, prípadne i malá čast' svalu a tuku, ktorá sa podieľa na neželanom vzhľade viečka. Operácia horných a spodných viečok naraz je možná, no šetrnejšie k tejto veľmi citlivej oblasti tváre, je rozdelenie operácií do dvoch etáp s istým odstupom času.

Bezprostredne po zákroku odchádzate domov, kde je potrebný kl'ud a aplikácia studených obkladov. Stehy sa odstraňujú na 5. až 7. pooperačný deň, opuch a modriny okolo očí nepretrvávajú dlhšie ako 7 až 10 dní. Operácia je vo väčšine prípadov vel'mi efektná a prináša takmer okamžitý výsledok.

Uvedený typ zákroku je realizovaný len na pracovisku v Trenčíne - uI. Palackého 85/5

 

Cenník

BLEPHAROPLASTIKA (DOLNÁ)
Plastická operácia dolných očných viečok 690 €

 

BLEPHAROPLASTIKA (HORNÁ + DOLNÁ)
Plastická operácia horných + dolných očných viečok 1090 €

 

BLEPHAROPLASTIKA (HORNÁ)
Plastická operácia horných očných viečok 590 €