V januári 2010 bola na medzinárodnom dermatoestetickom kongrese v Paríži uvedená svetová novinka - aplikačné pero Injection Pen od švajčiarskej firmy Anteis.

Prístroj bol vyvinutý s cieľom zlepšit' prácu lekára pri aplikácii výplní kyseliny hyalurónovej, tým zlepšit' estetický účinok, znížit' bolestivost' zákroku a zmierniť prípadné nežiadúce účinky po aplikácii (modrinky, opuchy).

Aplikačné pero je automatizovaný elektronický aplikačný systém určený k aplikácii výplní kyseliny hyalurónovej a prípravkov na mezoterapiu a mezolift.

Má presne nastaviteľný prietok a dávkovanie množstva aplikovaného prípravku, čím zvyšuje presnost' práce lekára a umožňuje presné a rovnomerné dávkovanie materiálu do kože s výrazne menšou bolestivost'ou u ošetrovaného, čím sa výrazne zvyšuje kvalita konečného estetického efektu.

Doteraz bola kyselina hyalurónová aplikovaná rukou lekára, ale ani najšikovnejšie ruky lekára nedokážu aplikovat' materiál rovnomerne a navyše po ošetreniach niekoľkých pacientov v priebehu dňa sú ruky lekára unavené a preto aplikácia už nemusí byt' tak precízna.

 

 

Navyše v súčasnosti, kedy sa dostáva do popredia aplikácia výplní pomocou atraumatických kanýl má ošetrenie pomocou aplikačného pera ešte väčší význam. Pri práci s dlhými kanylami je potrebné vyvíjat' oveľa väčší tlak na piest, takže únava ruky je rýchlejšia a umiestnenie prípravku do kože nepravidelnejšie a viac traumatizujúce.

Aplikačné pero umožňuje použit' kanyly s menším priemerom oproti ručnej aplikácii a tým je koža menej traumatizovaná.

injekčné pero injection pen

 

Dr. Sabine Zenker testovala prístroj na skupine ošetrených osôb. Výsledky zaznamenávala tzv. Canñeld 3D zobrazovacím systémom, ktorý počítačom mapoval traumatizáciu kože behom ošetrení. U pacientov ošetrených aplikačným perom bola koža signifikantne menej poškodená.