Chrápanie. Asi najväčší postrach spoločných spálni.

Tisícky zaručených domácich nápadov, ako sa zbavit' problému silne narušujúceho spolužitia, spoľahlivo zlyhávajú. Súčasné poznatky naviac ukazujú, že chrápanie môže mať nielen vážne následky sociálne, ale dokonca aj zdravotné.

Je možné chrápanie odstránit'? Aké sú jeho príčiny. Takéto otázky si dnes a denne kladú všetci, čo sa ich tento problém týka alebo dotýka.

Laserom asistovaná uvulopalatoplastika je veľmi účinná metóda odstránenia príčin hlasitého chrápania.

Vhodným kandidátom je každý, kto chrápe. Tento problém nie je sám o sebe chorobou, ale kozmetickou chybou so známymi spoločenskými dôsledkami. Časť chrápajúcich však má vážnejšiu poruchu. Nazývame ju syndrómom spánkovej apnoe. Pri ňom dochádza v spánku k zástavám dýchania, čo môže mať pre chorého vážny zdravotný dopad.

Pacient trpí nielen chrápaním, ale aj bolesťami hlavy, ranným pocitom nevyspatia, nadmernou dennou spavosťou, poruchami pamäti, impotenciou, vysokým krvným tlakom a podobne. Dôkladným vyšetrením dokážeme syndróm
spánkového apnoe rozpoznať a následne aj liečiť.

V ostatných prípadoch je potreba liečby daná predovšetkým želaním pacienta riešiť svoj spoločenský alebo kozmetický problém.

Každému zákroku musí predchádzať vyšetrenie odborník ORL, ktorý je zároveň chirurgom a má skúsenosti nielen s laserovou ale aj inou liečbou chrápania. Len tak je zaručená voľba najvhodnejšieho postupu.

Zákrok sa vykonáva v miestnom umrtvení, a to ambulantne. Priebeh zákroku je bezbolestný s minimálnym krvácaním. Pooperačné obdobie býva spojené s bolesťou alebo pocity tlaku v hrdle, ktoré tlmíme analgetikami. Počas niekolkých dní sa väčšina chorých vracia do práce.

Konečný efekt, ktorý hodnotíme až po niekoľkých týždňoch je vo väčšine prípadov veľmi dobrý a dlhodobý. Úspešnosť liečby u správne indikovaných pacientov je 98%.

Uvedený typ zákroku je realizovaný na pracovisku v Trenčíne - ul. Palackého 85/5 a aj v pobočke v Partizánskom - ul. R.Jašíka 504