MUDr. Zlatica Krupičková po skončení Štúdia na LF UK v Martine nastúpila do OÚNZ Tmava, kde pracovala na internom, časom na chirurgickom oddelení. Po roku nastúpila do OÚNZ Považská Bystrica na kožné oddelenie a nasledujúci rok do ZUNZ v Dubnici nad Váhom.

V tomto období získala špecializáciu z dermatovenerológie. Po 12 rokoch od atestácie absolvovala v Košiciach inovačný periodický kurz z dermatovenerológie.

Od roku 1997 pracovala na Poliklinike v Dubnici nad Váhom ako neštátna kožná lekárka, pričom v tom istom roku založila s.r.o.. Od roku 2014 pracuje ako zamestnankyňa v DERMATOP s.r.o.

Je členkou SLK a OZ Lekári za zdravú kožu. Za účelom vzdelávania sa zúčastňuje seminárov, odborných prednášok a kongresov.