MUDr. Daniel Mládek po skončení Štúdia na LF UK v Bratislave nastúpil na chirurgickú kliniku FN Nitra, neskôr na oddelenie plastickej chirurgie v Nitre, kde od roku 2005 pôsobí ako primár oddelenia.

Je členom vo viacerých odborných spoločnostiach - Slovenská spoločnost' plastickej a estetickej chirurgie, ESPRAS (European Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery), ISPRAS (International Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery), ISAPS (International Society of Aesthetic Plastic Surgery).

Obsolvoval nespočetné množstvo odborných stáží a študijných pobytov

  • Chirurgické odd. Kirchdorf, Rakúsko
  • Chirurgická klinika UKH Eppendorf Hamburg, Nemecko
  • Klinika plastickej chirurgie Motol, Praha
  • Privátna klinika plastickej chirurgie Esthé, Praha
  • Privátna klinika estetickej chirurgie Braunschweig, Nemecko
  • Klinika plastickej chirurgie AKH , Viedeň
  • Plastická, rekonštrukčná a estetická chirurgia Hospital Saint-Roch Nice, Francúzsko
  • Klinika plastickej chirurgie Univerzita Janov, Taliansko