MUDr. Karmen Perutková Tiffinger po skončení štúdia na LF UK v Bratislave nastúpila na dermatovenerologické oddelenie FN Nitra. Je držiteľkou atestácie (špecializačnej skúšky) v odbore dermatovenerológia (kožne lekárstvo).

Absolvovala na Slovensku i v zahraničí (Praha, Budapešť) veľke množstvo školení a odborných stáží v oblasti dermatológie a korektívnej dermatológie, disponuje celým radom certifikátov a osvedčení z oblasti estetickej a laserovej dermatológie pod vedením renomovaných odborníkov.

Pravidelne absolvuje školenia, stáže a kongresy na Slovensku i v zahraničí. Je členkou Slovenskej lekárskej komory, Dermatovenerologickej spoločnosti, Spoločnosti estetickej dermatológie a kozmetiky a Laseroterapeutickej spoločnosti.

Spolupracuje s domácimi i zahraničnými lekármi formou konzultácií, stáži a ponúka svojim pacientom tie najprogresívnejšie terapeutické metódy.