MUDr. František Perutka po skončení štúdia na LF UK v Bratislave nastúpil na dermatovenerologické oddelenie FN Trenčín a neskôr na dermatovenerologické oddelenie nemocnice v Bojniciach. Je držiteľom atestácie (špecializačnej skúšky) v odbore dermatovenerológia (kožne lekárstvo).

Absolvoval niekolko odborných stáži na kožnej klinike v Prahe, kde pracoval na oddelení dermatochirurgie a zúčastnil sa nespočetného množstva kongresov z dermatovenerológie a korektívnej dermatológie.

Absolvoval prax na viacerých špecializovaných ambulanciach - dermatologická alergológia, dermatologická mykológia, detská dermatovenerológia, dermatologická histopatológia.

Je drziteľom viacerých certifikátov:

  • digitálna dermatoskopia
  • laseroterapia
  • endermologia
  • injekčnej lipolýzy
  • chemického peelingu

Je členom Slovenskej lekárskej spoločnosti, Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti a Spoločnosti estetickej dermatológie a kozmetiky, Laseroterapeutickej spoločnosti.